Scenkonst öst, där bland annat Norrköpings symfoniorkester och Östgötateatern ingår, meddelar att all publik verksamhet under våren ställs in, som en konsekvens av coronapandemin. Detta efter ett beslut från Region Östergötland, som står bakom bolaget. Beslutet togs med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur man ska stoppa smittspridningen.

– Vi har ett samhällsansvar och värnar om hälsan hos vår publik och personal. Därför tycker vi att regionen tagit ett klokt beslut, säger Pia Kronqvist, vd för scenkonstbolaget, i pressmeddelandet.

Även Henrik Marmén, konstnärlig chef för Norrköpings Symfoniorkester anser att beslutet är klokt.

Artikelbild

| Nils Poletti, chef för Östgötateatern, ber att få återkomma om vad teatern planerar "i denna beklagliga situation".

–  Beslutet är det enda vettiga när läget är svårt att veta från vecka till vecka. Alla större scenkonstinstitutioner har försökt att navigera i detta, säger han.

– Nu får vi ställa om verksamheten efter de nya förutsättningarna och förhoppningsvis ska vi kunna göra något som vår publik kan ta del av via digitala kanaler.

Konserterna med orkestern i den form som de är planerade kommer inte att genomföras. Eftersom säsongen 2020/2021 är färdigplanerad och inbjudna artister är uppbokade kommer konserterna inte heller att skjutas upp.

– De artister som vi tycker att det är synd att publiken inte får möta hoppas att vi få tillfälle att bjuda in så snart som möjligt igen, säger Henrik Marmén.

En arbetsgrupp är nu sysselsatt med att ta fram ett alternativt program, till exempel kammarmusik i mindre ensembler, som inte bygger på att ha publik närvarande utan kan läggas ut på internet. 

– Det är en del frågetecken som måste rätas ut, men vi jobbar febrilt med hur vi ska gå vidare och ändå bli tillgängliga för våra lyssnare.

SON tappar nu biljettintäkter, men samtidigt sparar orkestern också en del på att inte genomföra större produktioner med de kringkostnader som blir. 

– Det är för tidigt att säga hur utfallet kommer att bli. Men det jag kan säga är att vi har hög kompetens och gott om idéer som vi också kan administrera. På ett sätt kan det här bli en spännande utmaning i en tid då konst, kultur och musik är extra viktig för människor, säger Henrik Marmén.

Östgötateaterns chef Nils Poletti vill avvakta torsdageftermiddagens fackliga förhandlingar och personalinformation innan han berättar om teaterns handlingsplan.

– Det är force majeure nu. VI måste följa de avtal vi har så långt det är möjligt. VI måste göra rätt i alla led, säger han.

Publik som köpt biljetter till våren ska kontaktas och få kompensation. Beslutet att ställa in arrangemangen gäller fram till och med 30 maj.