För tre år sedan antog Linköpings kommun en utvecklingsplan för innerstaden. Nu är turen kommen till det man kallar ytterstaden, det vill säga områden som Skäggetorp, Ryd, Lambohov, Berga och Ekholmen.

Där bor i dag drygt 70 000 av Linköpings 160 000 invånare. Om 40 år kommer det enligt kommunens prognoser att finnas 250 000 Linköpingsbor, varav 115 000 bor i ytterstaden. Det ställer krav på nya bostäder, skolor, trafiklösningar och parker.

Kommunalrådet Muharrem Demirok (C) ser positivt på befolkningsökningen.

Artikelbild

| "Vi planerar primärt för dem som redan bor i Linköping. Bygger vi en attraktiv stad blir det också fler som vill flytta hit", säger Muharrem Demirok (C).

– Vi får in ny kompetens. Ungdomar och arbetskraft som kan fortsätta utveckla Linköping, säger han.

Ibland höjs röster i debatten om att det räcker nu, att Linköping inte behöver växa mer?

– Linköping växer för att det finns en sådan dragningskraft här. Så länge som vi inte sätter upp en mur runt Linköping kommer folk att fortsätta flytta hit, säger Demirok.

Arbetet med utvecklingsplanen har pågått i flera år. Linköpingsbor har fått tycka till i webbenkäter och i workshops.

Artikelbild

| "Blanda, förena, tillvarata, förnya och förtäta" är ledorden för utvecklingsplanen, berättar projektledaren Christina Lagneby.

– Det är väldigt tydligt att Linköpingsborna värnar om sina grönområden. Samtidigt efterlyser man mer service och bättre transporter i ytterstaden, berättar översiktsplanerare Christina Lagneby, som är projektledare för planen.

Därför handlar utvecklingsplanen mycket om att förtäta bebyggelsen runt de olika stadsdelscentrumen. Fler människor ger bättre förutsättningar för butiker, restauranger och busslinjer, och genom att koncentrera byggandet där blir det möjligt att behålla grönområden på andra håll.

Artikelbild

| "Linköping växer snabbare än vad våra prognoser visade för några år sedan – och takten kommer att fortsätta öka", tror Muharrem Demirok (C).

– Jag vill poängtera att vi vill värna om ytterstaden som den är, om det som är bra där. Det handlar inte om att bygga en ny ytterstad, utan vi ska bygga vidare på det som finns, kommenterar Demirok.

Två nya områden ingår också i ytterstadsplanen: Djurgården och Kallerstad.

9 september–1 december finns planen att läsa på kommunens hemsida och i utskriven form, bland annat på stadsbiblioteket. Dessutom blir det tre samrådsmöten – i Ekholmsskolan 15 oktober, Slestadsskolan 22 oktober och Tallbodaskolan 24 oktober. Syftet är att samla in Linköpingsbornas synpunkter.

Därefter ska en utställning tillverkas och medborgarna få säga sitt ytterligare en gång.

– Jag vet att väldigt många har åsikter om stadsutveckling och vi vill verkligen bjuda in till ett stort samtal. Jag hoppas att Linköpingsborna tar tillfället i akt, säger Demirok.