Kvinnan vände sig till socialförvaltningen i Linköping och begärde ersättning för flyg, bostad och mat för att kunna besöka en släkting i Australien. Det hela skulle, enligt kvinnan, gå på 39 000 kronor.

I mars i år avslog dock social- och omsorgsnämnden ansökan. Enligt nämnden var inte kostnadsförslaget tillräckligt detaljerat. Dessutom ansåg nämnden att kostnaden var oskäligt hög.

Kvinnan valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Hon anförde att hon inte haft möjlighet att träffa sin släkting på ett och ett halvt år. Domstolen skriver att en resa visserligen kan anses vara angelägen, men delar nämndens uppfattning att kvinnas kostnadsförslag är otillräckligt preciserat och oskäligt dyrt. Ansökan avslogs.