GDPR är en ny dataskyddslag som bland annat innebär att man i större utsträckning behöver inhämta samtycke vid behandling och användande av bilder och personuppgifter. Det har komplicerat för kommunerna att genomföra skolfotografering och har fått flera kommuner att i år avstå från detta. I Motala är frågan levande inom bildningsförvaltningen och där tittar man just nu över sina rutiner tillsammans med kommunens dataskyddsombud. Det handlar då om hur man ska arbeta med föräldrar och elevers samtycke för fotograferingen.

På förskolorna tar man inte längre in extern fotograf.