Oppositionen är numera enig om att hälsocentret borde finnas kvar, men hur man ska få igenom ett sådant beslut däremot råder det delade meningar om trots att man numerärt är i majoritet. S, V och MP gjorde i veckan sitt försök genom att lämna in en motion.

– Vi tycker att man ska titta på frågan igen och göra om beslutet. Vi tycker att det finns andra saker som man kan titta vidare på att spara in på, säger Marianne Walter.

Exakt vad det är går hon dock inte in på, men fortsätter hon:

– Det här går för fort fram. Man har inte utrett konsekvenserna.

SD:s Johnny Karlberg säger att de, trots att de röstade för en nedläggning, vill ha kvar verksamheten. Han vill därför sitta ner med S och komma fram till en lösning, något som de sagt nej till.

– Att komma med en motion ger ingen effekt. Det tar ju ett år innan den är hanterad. Det är bättre att väcka en fråga på nästa nämnd. Det ska vi försöka, säger han.

Oppositionsråd Elias Georges (S) är dock i sin tur tveksam till SD:s förslag på lösning. Han betvivlar att Alliansen släpper in hälsocentret som en punkt på socialnämndens dagordning.

– Det är Alliansen som styr och därmed de som sätter dagordningen. Avgörandet ligger i deras händer. De möjligheter som vi i oppositionen har är att lägga motioner och ställa frågor. Det vi nu gör är att gå rätt väg, säger han.